ZON Fruit & Vegetables

Image

Wij zijn sinds de oprichting van ons bedrijf lid van de GMO-erkende telersvereniging ZON Fruit & Vegetables. De verkoop van onze producten geschiedt uitsluitend via ZON.

ZON Fruit & Vegetables is een traditionele telerscoöperatie van meer dan 90 jaar oud, die is uitgegroeid tot een internationale verkooporganisatie van groente en fruit. ZON staat tegenwoordig bekend als actieve bemiddelaar in de keten van producent tot afnemer. Enerzijds actief voor telers en anderzijds voor diverse handelspartijen, foodservice en retailers.

ZON doet zaken met telers én met afnemers van groente en fruit. Ze staan als een unieke spil tussen de marktpartijen, maar worden daarbij echter nooit eigenaar van de producten. Die zijn eerst van de teler en vervolgens van de koper.

Met de teler werken ze samen als dienstverlener. Via een scala aan verkoopinstrumenten zijn ze in staat de producten snel, efficiënt, tegen de laagste kosten en voor de beste prijs te verkopen. De klok is daarbij een van de verkoopinstrumenten. Tegenwoordig is het ook mogelijk om via internet aan de klok te kopen. Naast de klok, zijn ook contracten op week- en seizoensbasis en telefonische verkoop en bemiddeling prima instrumenten om de producten optimaal te verkopen.

Met de kopers werken ze samen als effectieve, meedenkende leverancier. Vanuit het basisprincipe, dat levering altijd gegarandeerd is. Rechtstreeks van de bron en dus vers. Daarbij zijn in de loop van de jaren diverse diensten en instrumenten ontwikkeld, die afnemers extra ondersteunen in hun activiteiten. Denkt u hierbij aan het sorteren van producten, verpakkingen, logistiek, etc.

De meest verkochte producten:
- Paprika
- Trostomaten
- Asperges
- Trostomaat Tasty Tom
- Pruimtomaat Roma Vine
- Prei
- Komkommers
- Aardbeien
- Wit-/roodlof
- Blauwe bessen

ZON verkoopt de producten van deze telers aan ongeveer 400 afnemers op jaarbasis. Het aantal feitelijke afnemers variëert naar gelang het producten aanbod en de periode van het jaar, maar bedraagt wekelijks minimaal 200 afnemers.
De belangrijkste afnemers zijn handelsbedrijven die het product verkopen aan afnemers in met name Duitsland, maar ook in andere Europese landen, de Verenigde Staten en Azië.

 

Voor meer informatie: www.zon-business.com