Geschiedenis

Selderij is een historisch gewas van meer dan 2000 jaar oud. Het was al bekend bij de Egyptenaren en bij de Oude Grieken. Het is van oorsprong een mediterraan gewas.

 Image

In de Griekse mythologie probeerde de nimf Kalypso Odysseus te verleiden met een toverdrank, waarin selderij was verwerkt. Zelfs heden ten dage wordt aan selderij een romantiserende werking toegeschreven!
In verschillende culturen is knolselderij al sinds 2000 jaar een bekend geneesmiddel. Als waterafdrijvend middel staat knolselderij al bekend sinds de Middeleeuwen. Daarnaast kennen we tegenwoordig ook de algemeen versterkende, bloedzuiverende en hoest-verminderende werking van knolselderij.

 

De knolselderij zoals wij hem nu kennen - "Apium Graveolens var. rapaceum" – vindt zijn oorsprong ergens in de 16e eeuw, toen hij voortkwam uit de wilde selderijsoorten. Het is zelfs pas sinds de 18e eeuw dat knolselderij als groente wordt gegeten. Voor die tijd was (knol)selderij voornamelijk bekend als geneesmiddel. In veel oude (hof)apotheken vinden we dan ook “apium graveolens” als geneeskrachtig kruid terug.